Hvordan vet jeg om strømmen har gått hos meg eller BKK?

Det er mange som ringer oss når strømmen går, og det er greit å være sikker på om det er feil hos deg eller hos oss før du ringer og melder om strømbrudd. Dersom du ikke finner feilen i kartet vårt ønsker vi at du gjennomfører en kontroll av ditt eget anlegg.

Finner du ikke informasjon om strømbrudd i strømkartet for ditt område?
Hvis naboene dine har strøm hos seg, kan årsaken til feilen være hjemme hos deg. Gå gjennom disse to stegene for å lokalisere feilen. Dersom feilsøkingen ikke gir resultater, kan det være en feil hos BKK som vi ennå ikke har oppdaget. Vi setter stor pris på at du gir beskjed til oss om dette på telefon 55 12 70 00.

1. Har jordfeilbryteren slått seg ut?
Dersom jordfeilbryteren ikke kan slås på igjen, kan du skru ut/slå av alle sikringer og slå på jordfeilbryteren igjen. Deretter skrur du inn/slår på én og én sikring til du finner sikringskursen med feil (jordfeilbryteren slås ut). Nå kan du slå av eller trekke ut kontakten på alle apparater som får strøm fra denne kursen, og så slå på ett og ett elektriske apparat til jordfeilbryteren kobles ut. Feilen ligger sannsynligvis i dette apparatet. Trekk ut kontakten til dette apparatet, slå på jordfeilbryteren, og slå på/skru inn alle sikringer igjen

2. Sjekk hovedsikringene
Skift alle hovedsikringene, enten du har to eller tre. Dersom du har luftledninger til huset er disse sikringene ofte plassert på et loft.

Her kan du utføre en enkel feilsøking